Hem

Historik

Pharos - moduler

Målkortsmodellen

Partner

Kontakta oss

 

Målkortsmodellen

Vision ... Handling

Mänskliga faktorn

 

Den mänskliga faktorn skapar positiva värden varje dag - ändå används begreppet nästan bara i negativ bemärkelse.  

 

Utan att vi tänker på det pågår ständigt både positiva och negativa processer runt omkring oss. Dessa styrs uttalat eller outtalat av - den mänskliga faktorn.


Outtalade processer är komplexa. Genom att träna oss på att lyssna förstår vi outtalade processerna bättre.  

 

Enkäter är ett sätt att lyssna. De synliggör hur de mänskliga faktorerna i din grupp skapar positva värden.

 

 

- mätning och uppföljning av attityder!

Pharos styrka ligger i vår resultatpresentation. Rapporten kan användas direkt i organisationens förbättringsarbete utan att lägga tid på omarbearbetning. Rapporten ger även en överskådlig uppföljning av tidigare resultat.  

 

Vår målsättning är att det ska vara lika självklart att mäta sina icke-finansiella tillgångar med Pharos, som att göra sin årsredovisning!

 

Pharos - Verktyget som översätter abstrakt till konkret!