Hem

Historik

Pharos - moduler

Målkortsmodellen

Partner

Kontakta oss

 

Målkortsmodellen!

Kommunicera

 - Lyssna och samtala

 

Sedan tidernas begynnelse har djuren kommunicerat för att skaffa föda, värme och skydd såväl som för att vårda gemenskapen och glädjen.

 

”Småprat om ditt och datt och väder och vind fyller en långt viktigare funktion än vad vi tror." hävdar Viveka Adelsvärd i sin bok "Till struntpratets lov" och menar att "Pratet är själva kittet mellan oss människor."

 

Vilka funktioner och processer är då viktigast att belysa? Ingen och alla! Det är kedjan som bör belysas. Alla länkar ska ge mervärde för varandra.

 

Mätverktyget Pharos - hur fungerar det?

Pharos är mätverktyget som presenterar en resultatöversikt - på en sida.

Pharos utgår från en webb- eller pappersenkät med ett antal fokusfrågor som ställs till målgruppen t ex brukare av kommunens tjänster. Analysen redovisas med index som tydligt visar inom vilka områden det finns möjlighet att förstärka eller förändra organisationen.

 • Pharos-Nöjd Medarbetare Index
  En analys av organisationen ur medarbetarperspektiv.

 • Pharos-Skola
  En analys av skolverksamheten utifrån medarbetare och/eller elever.

 • Pharos-Ledarskap
  En analys av medarbetarnas värdering av ledarskapet från ”icke-ledarskap” till ”engagerat ledarskap”.

 • Pharos-Nöjd Kund Index
  En analys av kundrelationer sett ur ett kundperspektiv.

 • Pharos-Fokus
  Mäter verksamhetens förmåga för fem grundläggande och resultatdrivande fokus.

 • Pharos-Fastighet
  En mätmetod för att skapa eftertraktade fastigheter med fem viktiga fokusområden.

Fördelar med Pharos
- analysrapport - inom två veckor
- helhetsöversikt - ger resultatfokusering

 

Det du inte kan beskriva kan du inte förändra och förbättra.