Hem

Historik

Pharos - moduler

Målkortsmodellen

Partner

Kontakta oss

 

Målkortsmodellen

 

Pharos - vägvisaren

 

Pharos - ett av antikens sju underverk och det enda av dem som hade en praktisk användning. Pharos var en fyr utanför Alexandria i Egypten. Längst upp i det cirka 124 m höga tornet brann en ständig eld som kunde ses av båtar över 50 km bort. Vilsna sjöfarare leddes till sitt mål med Pharos.

 

Fyren Pharos hjälpte många att hålla kursen och nå målet - vi gör det samma.

 

HISTORIK

Pharosmetoden tog form inför ett arbete med stora omstruktureringar. 

 

Vår utmaning låg i att sjösätta nya mål och visioner i hela organisationen. Mycket tid lades på att få abstrakta mål och visioner översatta till operativa mål och processer.

 

Det fanns även krav på att man skulle kunna mäta och jämföra hur organisationen utvecklades. Framför allt var man intresserad av de outtalade processerna. Kravet var att resultatet skulle vara så pass översiktligt att medarbetarna inte behövde läsa långa rapporter för att få en helhetsbild. Ett verktyg skapades – Pharos!

 

Pharos - Verktyget som översätter abstrakt till konkret!

I varje man bor en konung,
i varje kvinna en drottning.
Tala till dessa och de stiger fram! 

Laura Randolph